Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ 2020.gadā plānots uzsākt starpvalstu sadarbības projekta īstenošanu

2020.gadā plānots uzsākt starpvalstu sadarbības projekta īstenošanu

Dec 19, 2019 | Sadarbības projekti

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”. Projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas (VRG).

Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.
Plānotās projekta aktivitātes galvenokārt balstās uz pieredzes apmaiņas pasākumiem par sakrālo tūrismu pārstāvētajās valstīs. Projekta mērķis gūt pieredzes apmaiņu minētajā jomā un rast jaunus, unikālus risinājumus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā.

Meklējot vidusceļu starp sakrālo un laicīgo, lai dažādotu sakrālā tūrisma piedāvājumu un pievienotu tam papildu vērtību, projekta ietvaros tiks izveidots aktivitāšu komplekss, kas būs konkurētspējīgs ar ārvalstu sakrālā tūrisma piedāvājumu un bagātinās vietējo un ārvalstu ceļotāju pieredzi ar jauninājumiem un pilna spektra tūrisma pakalpojumiem. Projekta ietvaros tiks izceltas pašu reģiona sakrālā tūrisma pērles, pievienojot tām unikalitāti, papildus pakalpojumus, aktivitātes un inovatīvus risinājumus.

2020.gadā plānots uzsākt īstenot projekta aktivitātes Latvijā un Spānijā. Plašāka informācija par projekta aktualitātēm tiks publicēta Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv.

Uzziņai: Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content