Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ 2020.gadā plānots uzsākt starpvalstu sadarbības projekta īstenošanu

2020.gadā plānots uzsākt starpvalstu sadarbības projekta īstenošanu

Dec 19, 2019 | Sadarbības projekti

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”. Projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas (VRG).

Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.
Plānotās projekta aktivitātes galvenokārt balstās uz pieredzes apmaiņas pasākumiem par sakrālo tūrismu pārstāvētajās valstīs. Projekta mērķis gūt pieredzes apmaiņu minētajā jomā un rast jaunus, unikālus risinājumus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā.

Meklējot vidusceļu starp sakrālo un laicīgo, lai dažādotu sakrālā tūrisma piedāvājumu un pievienotu tam papildu vērtību, projekta ietvaros tiks izveidots aktivitāšu komplekss, kas būs konkurētspējīgs ar ārvalstu sakrālā tūrisma piedāvājumu un bagātinās vietējo un ārvalstu ceļotāju pieredzi ar jauninājumiem un pilna spektra tūrisma pakalpojumiem. Projekta ietvaros tiks izceltas pašu reģiona sakrālā tūrisma pērles, pievienojot tām unikalitāti, papildus pakalpojumus, aktivitātes un inovatīvus risinājumus.

2020.gadā plānots uzsākt īstenot projekta aktivitātes Latvijā un Spānijā. Plašāka informācija par projekta aktualitātēm tiks publicēta Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv.

Uzziņai: Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content