Sākums $ 2015-2020 $ Projektu vērtēšana $ Izvērtētie projektu pieteikumi iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai projektu vērtēšanai

Izvērtētie projektu pieteikumi iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai projektu vērtēšanai

Jūn 28, 2016 | Projektu vērtēšana

Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu konkursa 1. kārtas ietvaros izvērtētie projektu pieteikumi šī gada 28. jūnijā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai. No 28.06.2016. līdz 28.09.2016. vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē. Projektu vērtēšanas ilgums LAD var pagarināties, ja ir nepieciešama papildinformācija.

Vietējās rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultāti atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/?module=content&do=edit_object&object_id=5289

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatavošanā un izstrādē!

Print Friendly, PDF & Email

Citi rezultāti

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Projektu konkursa 17.kārta noslēgta

2023.gada 12.oktobrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 17.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

2023.gada 17.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības...

Projektu konkursa 13.kārta noslēgta

2022.gada 22.decembrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Skip to content