Sākums $ Stratēģija $ Vērtīgas sarunas par dzīves telpas un uzņēmējdarbības attīstību laukos

Vērtīgas sarunas par dzīves telpas un uzņēmējdarbības attīstību laukos

Apr 28, 2023 | Stratēģija

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā. Vietējās kopienas iedzīvotājiem tika organizētas  piecas apkaimes darbnīcas “Cīmu sarunys”  un līdzdalības darbnīca “Veidosim stipru un viedu kopienu!”.

Apkaimes darbnīcas aptvēra katru Rēzeknes novada apvienības teritoriju. To mērķis bija apzināt vietējās kopienas iedzīvotāju idejas, vajadzības un priekšlikumus, kā pilnveidot dzīves vides kvalitāti savos ciemos un  attīstīt mūsdienīgu uzņēmējdarbību lauku reģionā. Apkaimes darbnīcās kopā piedalījās vairāk nekā 120 kopienas iedzīvotāji un rezultātā apkopoti vairāk nekā 330 priekšlikumi par dzīves vides uzlabošanu laukos.

Apkaimes darbnīcu darbs tika organizēts grupās, kur vietējie iedzīvotāji sagatavoja priekšlikumus astoņās tematiskajās slejās – uzņēmējdarbība laukos,  jaunās ģimenes, jaunieša, seniora un lauku uzņēmēja lomā, jāveido redzējums par to, kādā vides telpā vēlas dzīvot. Izstrādāto priekšlikumu balsojuma rezultātā izkristalizējās vajadzības dažādās nozarēs. Izplatītākie priekšlikumi bija – ceļu infrastruktūras sakārtošana, atpūtas un sporta zonu izveide un pilnveide, medicīnas un sociālo pakalpojumu pieejamība, mūsdienīgas radošās darbnīcas, izglītojoši pasākumi vides izglītībā un citi.

Vietējie iedzīvotāji atzinīgi novērtēja sarunu darbnīcu norisi, jo tā ir lieliska iespēja sanākt kopā visiem apvienības teritorijas ciemu pārstāvjiem un kopīgi pārrunāt vietas attīstības vajadzības un apzināt to realizēšanas iespējas.

Apkaimes darbnīcu sarunu ciklu noslēdza fokusa grupas līdzdalības darbnīca “Veidosim stipru un viedu kopienu!”, kuras mērķis bija stiprināt vietējās kopienas attīstību un sadarbību, nosakot Stratēģijas vīziju, mērķus un rīcību virzienus. Darbnīcā piedalījās vairāk nekā 30 dažādu nozaru pārstāvji.

Darbnīcas pirmajā daļa nozaru pārstāvji tika iepazīstināti ar apkaimes darbnīcu priekšlikumu apkopojumu. Pēc tam sekoja grupu darbs, kur katrā grupā bija vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju interešu pārstāvji.

Aktīva darba rezultātā darbnīcas grupas prezentēja savu redzējumu par Stratēģijas vīziju un stratēģiskajiem mērķiem un izvirzīja priekšlikumus rīcību virzienu izstrādei. Darbnīcas noslēgumā tika secināts, ka vairākkārt izskanēja tādi atslēgvārdi kā iespējas jauniešiem un jaunajām ģimenēm, zaļais kurss, pievilcīga un vieda dzīves vide, mūsdienīgi un inovatīvi produkti un pakalpojumi. Katras jomas pārstāvja devums darbnīcas norisē sniedza plašāku un visaptverošāku skatījumu, lai Stratēģijā iestrādātas nostādnes būtu aktuālas dažādās jomās.

Pateicamies ikkatram darbnīcas dalībniekam par līdzdalību un ieguldīto darbu, lai uzlabot ciemu dzīves telpu un attīstīt uzņēmējdarbību laukos.

Darbnīcās izstrādātie materiāli tiks izmantoti Rēzeknes novada partnerības Stratēģijas 2023.-2027. gadam izstrādē.

Darbnīcu norises fotogaleriju var skatīt ŠEIT.

Aktuālā informācija par stratēģijas izstrādes gaitu pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv  un sociālajos tīklos facebook /rezeknespartneriba.lv un instagram/rezeknespartneriba.

Stratēģijas administratīvā vadītāja,

Ineta Elksne

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Feimaņos izkops klasiskās dejas elementus

2024. gada aprīlī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!” (projekta Nr.23-01-AL15-A019.2202-000033), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –...

Bronzas godalga konkursā “Dižprojekts 2023”

2024.gada biedrības “Latvijas Lauku forums” biedru kopsapulcē tika pasniegta Latvijas partnerību balva “Dižprojekts” vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo...

Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

26.martā norisinājās ikgadējā biedrības “Rēzeknes novada partnerība” biedru kopsapulce, lai atskatītos uz 2023.gadā un iepriekšējā plānošanas periodā paveikto, iepazītu jauno plānošanas periodu un aktualizētu citus jautājumus. 2023.gada izskaņā Partnerība noslēdza...

Aizvadītas “LEADER dīnys” par jauniešu iespējām

21.martā, saulainā astronomiskā pavasara pirmajā dienā 17 Rēzeknes novada jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās Partnerības birojā “LEADER dīnuos”. Pasākuma ievadā stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne...

Skip to content