Sākums $ Stratēģija $ SVVA stratēģijas 2023-2027.gadam projekts

SVVA stratēģijas 2023-2027.gadam projekts

Jūn 15, 2023 | Stratēģija

Aicinām iepazīties ar biedrības “Rēzeknes novada partnerība” (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam projektu un elektroniski iesniegt rakstiskus priekšlikumus laika posmā  no 26.06.2023. līdz 07.07.2023. Ar stratēģijas projekta Kopsavilkuma, rīcības plāna un Kritēriju apraksta maksimālās atbalsta intensitātes noteikšanu elektroniskā formātā iespējams iepazīties ŠEIT.

Priekšlikumus par SVVA stratēģijas projektu var iesniegt līdz 7.jūlijam (ieskaitot) nosūtot uz e-pastu: info@rezeknespartneriba.lv. Iesniedzot priekšlikumu obligāti jānorāda vārds, uzvārds, organizācijas vai interešu grupas pārstāvniecība, adrese un kontaktinformācija. Priekšlikumu veidlapa pieejama ŠEIT.

Kontaktpersona saziņai: Ineta Elksne, Stratēģijas administratīvā vadītāja, tālr.: 26363497, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv.

Uzziņai: Rēzeknes novada partnerība izstrādā SVVA stratēģiju 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā. Kopienā notika vairāki iedzīvotāju līdzdalības pasākumi LASĪT. Laika posmā no 26.06.2023. līdz 09.07.2023. notiek stratēģijas 2023-2027 projekta publiskā apspriešana VRG mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content