Sākums $ Stratēģija $ Dažādu jomu pārstāvju līdzdalības darbnīca

Dažādu jomu pārstāvju līdzdalības darbnīca

Apr 12, 2023 | Stratēģija

Š.g. 28.aprīlī plkst. 13:00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (konferenču zālē, Atbrīvošanas al. 95 a, Rēzeknē) norisināsies līdzdalības darbnīca vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvjiem.

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie jaunās LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes. Vietējo kopienas iedzīvotāju vajadzības tika apzinātas Nautrēnu, Kaunatas, Maltas, Viļņu un Dricānu apvienību apkaimes darbnīcās “Cīmu sarunys”. Kopā norisinājās piecas darbīgas tikšanās ar Rēzeknes novada pagastu iedzīvotājiem. Plašāka informācija par darbnīcu norisi ir pieejama www.facebook.com/rezeknesnovads.lv .

Lai veicinātu vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju savstarpējo sadarbību, aicinām dažādu jomu pārstāvjus piedalīties līdzdalības darbnīcā. Darbnīcas mērķis ir stiprināt vietējās kopienas attīstību un sadarbību, nosakot Partnerības stratēģijas 2023.-2027. gadam vīziju, mērķus un rīcību virzienus. Partnerības stratēģija ir pamatdokuments, kurā ietverto mērķu īstenošanai tiks piesaistīts LEADER pasākuma finansējums.

Līdzdalības darbnīcas programma un darba kārtība ir pieejama ŠEIT

Veidosim stipru un viedu kopienu!

Dalībai darbnīcā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikšanās anketu: https://ej.uz/Lidzdalibas_darbnica  vai rakstot uz e-pastu info@rezeknespartmeriba.lv

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content