Sākums $ Stratēģija $ Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Nov 13, 2023 | Stratēģija

SVVA Stratēģijas izstrādes gaitā tika iesaistīti vairāk kā 300 kopienas iedzīvotāji, kuri ņēma aktīvu dalību piecās apkaimes darbnīcās “Cīmu sarunys”, līdzdalības darbnīcā “Veidosim stipru un viedu kopienu!”, aptaujās un citās aktivitātēs. Stratēģiskie mērķi un rīcības tika balstītas saskaņotībā un papildinātībā ar vietējo pašvaldību, Latvijas un Eiropas Savienības saistošajiem attīstības dokumentiem. SVVA Stratēģijas sagatavošanas process bija laikietilpīgs un komplicēts, lai rezultātā, izstrādātā dokumenta īstenošana, sniegtu atbalstu lauku vides attīstībā.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” 2023.-2027.gada plānošanas periodā vēlas popularizēt un izkopt latgaliskās vērtības gan Rēzeknes novada , gan reģiona kontekstā. Lai atzīmētu šīs prioritātes nozīmīgumu, ir sperts pirmais solis un SVVA Stratēģijas atsevišķa sadaļa ir tulkota Latgaliešu rakstu valodā.
Tā pat, gaidāmajā plānošanas periodā tiks atbalstītas LEADER projektu aktivitātes  šādos stratēģiskajos mērķos:
M.1. Vietējās ekonomikas attīstība;
M.2. Pievilcīgas dzīves vides veidošana aktīvai un viedai kopienai;
M.3. Kopienu sadarbība lauku attīstībai.

Aktivitātes SVVA Stratēģijas ietvaros tiks sāktas īstenot ar 2024.gadu.
Informācija par gaidāmajiem pasākumiem un LEADER kārtām būs pieejama mūsu mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv, sociālo tīklu kontos facebook un instagram: rezeknespartneriba.lv.

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” SVVA Stratēģijas 2023.-2027.gadam vīzija
Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content