Sākums $ Notikumi $ Apsveikums 18.novembrī!

Apsveikums 18.novembrī!

Nov 17, 2023 | Notikumi

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.
Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,
bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu.

Rēzeknes novada kopienas iedzīvotāji!
Novēlam, lai jūsu devums sniedz vērtīgāko dāvanu Latvijai – attīstību!

Ar 2024.gadu tiks sākta SVVA Stratēģijas 2023.-2027.gadam īstenošana, lai veicināt vietējās kopienas ekonomikas izaugsmi un stiprināt identitātes vērtības.

Rēzeknes novada partnerība

/Foto: VRG teritorija /

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Bērnu priekam un aktīvai atpūtai

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content