Sākums $ LEADER projekti $ F. Trasuna muzejam “Kolnasāta” jauna apskaņošanas aparatūra

F. Trasuna muzejam “Kolnasāta” jauna apskaņošanas aparatūra

Jūn 19, 2024 | LEADER projekti

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īstenots LEADER projekts Nr.23-01-AL15-A019.2202-000031 “Apskaņošanas aparatūras iegāde F. Trasuna muzejam “Kolnasāta””.

Projekta mērķis ir paaugstināta un dažādota muzeja realizēto pasākumu kvalitāte. F. Trasuna muzejs “Kolnasāta” ir vienīgais muzejs Latvijā, kas izveidots katoļu priesterim viņa dzimtajās mājās Sakstagala pagasta “Kolnasātā”, kur vairākās paaudzēs dzīvoja un saimniekoja Trasunu dzimta. Muzeja ekspozīcija vēsta par 19. gs.b. 20.gs. sākuma priestera, politiķa, kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna dzīvi un darbību. Savas pastāvēšanas laikā (apmeklētājiem atvērts no 1992. gada) muzejs sevi apliecinājis kā apmeklētāju iecienītu kultūras objektu, vietu, kur tiek kopas un popularizētas latgaliskās un katoliskās tradīcijas. Muzejā ik gadu paralēli pamatekspozīcijai tiek veidotas dažādas tematikās izstādes, organizēti pasākumi.

Lai uzlabotu pasākumu kvalitāti muzejam ir nepieciešama sava apskaņošanas aparatūra. Muzejs ik gadu rīko vairākus lielus pasākumus, kuros piedalās vietējie un blakus novadu pašdarbnieki, par tradīciju kļuvuši gavēņa laika garīgie dziedājumi, Muzeju nakts pasākumi, F. Trasuna fabulu svētki tiek apvienoti ar Baltā galdauta svētkiem, vasaras izskaņā tiek rīkoti folkloras svētki, Adventa laikā svētku koncerts “Brīnumu gaidot”. Lielākajai daļai no rīkotajiem pasākumiem ir nepieciešama kvalitatīva apskaņošanas aparatūra. Realizējot projektu, tika iegādāta skaņu pults, aktīvās skandas, mikrofonu sistēma, pārvietojamā skanda, mikrofonu statīvi, skandu statīvi un atbilstoši vadi.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4664,61 EUR, no kurām 90 % – 4198,15  EUR  ir publiskais finansējums un 466,46 EUR – Dricānu apvienības pārvaldes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Inta Deksne, projekta vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content