Sākums $ LEADER projekti $ Draudzes mājai Dricānos iegādāts jauns aprīkojums

Draudzes mājai Dricānos iegādāts jauns aprīkojums

Jūl 1, 2024 | LEADER projekti

Sabiedriskā labuma organizācija, biedrība “Maziča” ir īstenojusi  projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000019 “Pasākumu un izstāžu aprīkojums Dricānu katoļu draudzes mājā” biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā atklātā projektu konkursa Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros.

Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāts pasākumu un izstāžu aprīkojums: izstāžu mēbeļu komplekts – izstāžu koka skapis, divas izstāžu sienas, divas izstāžu vitrīnas;  āra pasākumu mēbeļu komplekts- četri salokami plastmasas galdi un 31 salokāms plastmasas krēsls; pasākumu mēbeļu komplekts iekštelpām – 26 koka krēsli un galds; video un audio aparatūras komplekts – televizors, TV turētājs uz ritentiņiem, mūzikas centrs.

Iegādātais pasākumu un izstāžu aprīkojums ļauj biedrības “Maziča” aktīvistiem realizēt jau sen iecerētu sapni- iekārtot Draudzes mājas telpās izstādes ekspozīciju “Viņi kalpoja Dricānos”. Biedrība “Maziča” jau trīs gadus Dricānu pagasta svētku laikā ir rīkojusi izstādes, taču tās bija apskatāmas vien īsu periodu. Tagad, kad ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums, izstādes Draudzes mājā būs pieejamas pastāvīgi, kā arī periodiski tiks mainīts un papildināts ekspozīcijas saturs. Iegādātās pasākumu mēbeles – galdi un krēsli, ļaus Draudzes mājā pulcināt apmeklētājus arī uz dažādiem pasākumiem – radošām pēcpusdienām, kopīgiem dziesmu vakariem un semināriem. Pasākumus varēs rīkot kā iekštelpās, tā arī Draudzes mājas piegulošajā teritorijā blakus baznīcai. Jau šī gada Dricānu pagasta svētkos Draudzes nama durvis būs plaši atvērtas gan saviem pagasta ļaudīm, gan ciemiņiem, lai interesenti varētu aplūkot iekārtoto izstādi un arī pašu pasākumu un izstāžu aprīkojumu. Īpaši jāizceļ izstāžu koka mēbeles, ko pēc pasūtījuma izgatavoja Rēzeknes novada meistari.

Projekta kopējās izmaksas ir 8575,95 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 7718,34 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 860,00 EUR.

Informāciju sagatavoja: sagatavoja biedrības “Maziča” valdes locekle Ineta Veļičko un projekta vadītāja Diāna Saksone

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content