Sākums $ LEADER projekti $ Bērnu rotaļu laukums Maltā

Bērnu rotaļu laukums Maltā

Jūl 8, 2024 | LEADER projekti

Pateicoties biedrības „Rēzeknes novada partnerība” izsludinātajam LEADER projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr.23-01-AL15-A019.2202-000028 ,,Iekārtu iegāde Maltas bērnu rotaļu laukumam”.

Projekta ietvaros tika iegādāts un netālu no daudzdzīvokļu nama Brīvības ielā 5, Maltā uzstādīts bērnu rotaļu komplekss ar vingrošanas elementiem un vienvietīgās tērauda šūpoles, piedāvājot ikvienam iedzīvotājam, viesim un tūristam, kurš pavadīs brīvo laiku ar bērniem, lietderīgas un saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta realizācija veicinās sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot vietas potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 10517,32, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 8999,97. Līdzfinansējumu EUR 1517,35 apmērā nodrošina pašvaldība.

Informāciju sagatavoja: Irina Orlovska, Maltas apvienības projektu koordinatore

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content