Sākums $ LEADER projekti $ Uzsākta Kaunatas katoļu baznīcas fasādes atjaunošana

Uzsākta Kaunatas katoļu baznīcas fasādes atjaunošana

Aug 1, 2023 | LEADER projekti

Ir uzsākta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.4. „Sakrālā mantojuma saglabāšana” atbalstītā Kaunatas katoļu draudzes projekta  ”Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošana” realizācija.

Biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā projektu konkursa atbalstītā projekta Nr.22-01- AL15-A019.2204-000002 mērķis ir sakrālā mantojama saglabāšana un sakrālā tūrisma pakalpojuma pilnveidošana.

Īstenotajā projekta laikā tiks atjaunota baznīcas ēkas fasādes apdare, veikta sienu krāsošana. Tas ievērojami uzlabos Kaunatas baznīcas, kā kultūrvēsturiskās celtnes vizuālo tēlu, veicinās tūristu un interesentu piesaisti sakrālā mantojuma izzināšanai.

Baznīcas fasādes apdares atjaunošana darbus veic SIA “Eksperts D”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 56336,33 (tai skaitā, būvuzrauga pakalpojumi), ELFLA publiskais 90% finansējums ir EUR 44204,32.

Ziņas sagatavoja projekta vadītāja Janīna Kairiša.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Feimaņos izkops klasiskās dejas elementus

2024. gada aprīlī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!” (projekta Nr.23-01-AL15-A019.2202-000033), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –...

Bronzas godalga konkursā “Dižprojekts 2023”

2024.gada biedrības “Latvijas Lauku forums” biedru kopsapulcē tika pasniegta Latvijas partnerību balva “Dižprojekts” vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo...

Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

26.martā norisinājās ikgadējā biedrības “Rēzeknes novada partnerība” biedru kopsapulce, lai atskatītos uz 2023.gadā un iepriekšējā plānošanas periodā paveikto, iepazītu jauno plānošanas periodu un aktualizētu citus jautājumus. 2023.gada izskaņā Partnerība noslēdza...

Aizvadītas “LEADER dīnys” par jauniešu iespējām

21.martā, saulainā astronomiskā pavasara pirmajā dienā 17 Rēzeknes novada jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās Partnerības birojā “LEADER dīnuos”. Pasākuma ievadā stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne...

Skip to content