Sākums $ LEADER projekti $ Sporta nodarbību kvalitātes uzlabošana jauniešiem

Sporta nodarbību kvalitātes uzlabošana jauniešiem

Mai 30, 2023 | LEADER projekti

Pateicoties „Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam atklātā projektu konkursam, Rēzeknes novada Sporta skola realizēja projektu Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000002 “Slidu iegāde Rēzeknes novada 3.klases skolēniem slidošanas nodarbībām slidotprasmju apguvei” un projektu Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000003 “Sporta tērpu iegāde Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem treniņiem āra apstākļiem”, kas tika iesniegti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektu ietvaros tika iegādāti 70 slidu pāri, kas paredzēti interešu izglītības programmas “Slidošana” īstenošanai Rēzeknes novada 3. klašu skolēniem un 125 sporta tērpi Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem āra apstākļu treniņiem. Tas sniegs kvalitatīvu, veselībai drošu treniņu un interešu izglītības procesa nodrošināšanu Rēzeknes novada 3. klašu skolēniem un Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem.

Projekta Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000002 “Slidu iegāde Rēzeknes novada 3.klases skolēniem slidošanas nodarbībām slidotprasmju apguvei” kopējās izmaksas ir 4835,01 EUR, no kurām publiskais finansējums  4351,51 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 483,50 EUR.

Projekta Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000003 “Sporta tērpu iegāde Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem treniņiem āra apstākļiem” kopējās izmaksas 5375,43 EUR, attiecināmās izmaksas 5000 EUR un publiskais finansējums 4500 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 875,43 EUR.

Informāciju sagatavoja projektu vadītājs Arnitas Poišas, tālr. 22021598

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content