Sākums $ LEADER projekti $ Skaņas un gaismas pārvērtības Viļānu MMS zālē

Skaņas un gaismas pārvērtības Viļānu MMS zālē

Dec 29, 2023 | LEADER projekti

Par arvien nozīmīgāka kvalitatīva pasākuma nosacījumu kļūst notikuma vietas vizuālais noformējums, gaisma, tās krāsas un mainība, pastiprinātā skaņa. Kopā ar izpildījuma kvalitāti tas veido cilvēka ausij, acij baudāmu produktu. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zāle, Brīvības ielā 44c, nu ir aprīkota atbilstoši šodienas prasībām skaņas un vizuālā tēla pastiprinošu pasākumu organizēšanai.

Pateicoties biedrības “Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolā tika realizēts  atklātā LEADER projektu iesniegumu konkursa 14. kārtas  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,  R. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” fiansēts projekts Nr.2023/AL15/14/A019.22.02/15 “Kultūrizglītojošo pasākumu skaņas, gaismas un vizuālā tēla kvalitātes radīšana Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē”. Viļānu MMS zālei projekta aktivitātē tika iegādāti un uzstādīti 2 skaņas pastiprinātāji, 2 radio mikrofonu sistēmas, mikrofonu  2 statīvi un 1 kustīgais prožektors.Tagad Viļānu Mūzikas un mākslas skola organizēs iekšējos un arī publiskos pasākumus, lai interesenti baudītu mākslinieku izpildījumu pastiprinātās skaņas un gaismas kvalitātē.

Projekta kopējās izmaksas ir 10237,29 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums ir 8999,99EUR. Līdzfinansējumu 1237,29 EUR apmērā nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde.

Paldies par atbalstu biedrībai “Rēzeknes novada partnerība”, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldei un piegādātājam IK “Lat audio” par sadarbību projekta īstenošanā. Paldies grupai “Disnejlenda” un IK “Lat audio” par iegādātās skaņas un gaismas prezentāciju Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē (skat. https://failiem.lv/f/39wpq727rp).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content