Sākums $ LEADER projekti $ Senču dzīparus ieaudu dejas rakstā

Senču dzīparus ieaudu dejas rakstā

Jūn 19, 2023 | LEADER projekti

2023.gada jūnijā biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Senču dzīparus ieaudu dejas rakstā” (projekta Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000017), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekts tika akceptēts SVVA Stratēģijas M2 Rīcības “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros.


Projekta rezultātā tika iegādāti izpētītie un atjaunotie Silajāņu – Feimaņu 19.gs. tautastērpi, ko 2021. gadā prezentēja tērpu darinātāja, rokdarbniece, audēja un “Latgales etnogrāfijas vēstniecības” dibinātāja un vadītāja Iveta Seimanova. Kopumā tika iegādāti deviņu tautastērpu komplekti. Komplektā ietilpst: bruncis, jaka, sieviešu krekls, ņieburs, plecu lakats, sieviešu josta, pērļu vainadziņš, veste, kakla lakats, vīriešu josta. Tērpus izmantos Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīva „Vīmyns” dalībnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 4905,00 EUR, no kuriem ELFLA publiskais finansējums ir 4414,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 490,50 EUR.

Guntis Tjarvja, biedrības „Lādiņš” valdes priekšsēdētājs


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content