Sākums $ LEADER projekti $ Rodi prieku dziedot un dejojot

Rodi prieku dziedot un dejojot

Aug 1, 2023 | LEADER projekti

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Rodi prieku dziedot un dejojot”.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes Ilzeskalna, Vērēmu un Bērzgales amatierkolektīvu vajadzībām tika iegādāts tautas tērpu papildinājums. Vērēmu deju kolektīva “Kūzuls” vīri tika pie jauniem zābakiem, meitas – pie jaunām blūzēm. Savukārt Ilzeskalna folkloras kopas dziedātājās var lepoties ar jauniem brunčiem, krekliem, austiem plecu lakatiem, jaunām kurpēm, Bērzgales folkloras kopas sievas uzstājoties pucēsies jaunos galvas lakatiņos. Jaunos tērpus ikviens varēja redzēt dziedātājiem un dejotājiem mugurā, piedaloties XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā, kā arī Rēzeknes novada svētkos.

Projekta mērķis ir paaugstināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, papildinot pašdarbības kolektīvu tautu tērpu komplektus ar jauniem tērpiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 5528,02 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4441,51 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 1028,02 EUR.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content