Sākums $ LEADER projekti $ Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Sep 22, 2023 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA Rēzeknes novada partnerības izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā””.

Ir īstenots projekts “Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”  Rēzeknes novada Nautrēnu apvienības pārvaldes Vērēmu pagastā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 32 729,88. Attiecināmās izmaksas ir EUR 25 608,00, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 23 047,20 EUR.  Līdzfinansējumu EUR 9 682,68 EUR nodrošinās Latvijas Finiera fonds.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Adamovas ezera parkā, paplašinot Sarkaņkalna infrastruktūru un sniedzot kalna apmeklētājiem bez maksas izmantot plašās iespējas Adamovas ezera dabas parkā. Projekta laikā tika attīstītas iespējas kvalitatīvi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku pie dabas.

Projekta ietvaros tika veikta teritorijas labiekārtošana Sarkaņkalnā, tai skaitā:

  • Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, lai nodrošinātu tīru un sakoptu teritoriju.
  • Izveidotas piknika vietas ar galdiņiem un ugunskura vietām.
  • Uzstādīts bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm.
  • Uzstādītas šūpoles ar skatu uz Adamovas ezeru.
  • Labiekārtota Adamovas ezera pludmale ar pontona laipu un ģērbtuvēm.

Sarkaņkalns attīsta savu teritoriju un tuvākajā laikā plānots atklāt izzinošu dabas taku. Aicinām ikvienu apmeklētāju apmeklēt labiekārtotu Sarkaņkalna teritoriju un baudīt dabu!

Jānis Ežmalis, Latvijas Finiera fonda ilgtspējīgai attīstībai projektu vadītājs

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content