Sākums $ LEADER projekti $ Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Sep 22, 2023 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA Rēzeknes novada partnerības izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā””.

Ir īstenots projekts “Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”  Rēzeknes novada Nautrēnu apvienības pārvaldes Vērēmu pagastā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 32 729,88. Attiecināmās izmaksas ir EUR 25 608,00, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 23 047,20 EUR.  Līdzfinansējumu EUR 9 682,68 EUR nodrošinās Latvijas Finiera fonds.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Adamovas ezera parkā, paplašinot Sarkaņkalna infrastruktūru un sniedzot kalna apmeklētājiem bez maksas izmantot plašās iespējas Adamovas ezera dabas parkā. Projekta laikā tika attīstītas iespējas kvalitatīvi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku pie dabas.

Projekta ietvaros tika veikta teritorijas labiekārtošana Sarkaņkalnā, tai skaitā:

  • Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, lai nodrošinātu tīru un sakoptu teritoriju.
  • Izveidotas piknika vietas ar galdiņiem un ugunskura vietām.
  • Uzstādīts bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm.
  • Uzstādītas šūpoles ar skatu uz Adamovas ezeru.
  • Labiekārtota Adamovas ezera pludmale ar pontona laipu un ģērbtuvēm.

Sarkaņkalns attīsta savu teritoriju un tuvākajā laikā plānots atklāt izzinošu dabas taku. Aicinām ikvienu apmeklētāju apmeklēt labiekārtotu Sarkaņkalna teritoriju un baudīt dabu!

Jānis Ežmalis, Latvijas Finiera fonda ilgtspējīgai attīstībai projektu vadītājs

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content