Sākums $ LEADER projekti $ Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Nov 27, 2023 | LEADER projekti

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrība “Rēzeknes novada partnerība” organizēja atklāto LEADER projektu konkursa 11.kārtu, kurā tika atbalstīts projekts Nr.22-01-AL15-A019.2201-000001 ”Dabas objekta “Mākoņkalns” sakārtošana un teritorijas labiekārtošana paredzot ieguldījumus koka kāpņu atjaunošanai un pamatlīdzekļu iegādei”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 29243.71, attiecināmās izmaksas EUR 28807.51, no tām 90% publiskais finansējums EUR 25926.76, Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums EUR 3308.29 un  Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums EUR 8.66.

Projekta mērķis – labiekārtot dabas objektu “Mākoņkalns”, tādejādi uzlabojot sabiedrisko infrastruktūru un stiprinot vidējo dabas kapitāla stratēģisku un ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, piesaistot jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājumu.

Projekta ietvaros tika veikta 3 koka kāpņu atjaunošana, nomainot vecās un satrūdējušas kāpnes pret jaunām. Iegādāti 6 koka soliņi ar atzveltnēm. Uzstādītas 2 tualetes kabīnes, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iegādāti 2 atkritumu konteineri.

Dabas objekts “Mākoņkalns” apvienojumā ar Rāznas ezera apskati izsenis ir viens no populārākajiem VRG teritorijas tūrisma galamērķiem. Ik gadu vairāki tūkstoši VRG teritorijas iedzīvotāju un tūristu apmeklē šo dabas objektu. Dabas objektā atrodas Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils, kas ir aizsargājamais kultūras piemineklis. Ņemot vērā šī dabas objekta nozīmīgumu un gana lielo apmeklētāju skaitu, būtiski ir nodrošināt sakārtotu infrastruktūru šajā dabas objektā.

Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienība pārvalde” rīkoto iepirkumu un noslēgto līgumu būvdarbus veica SIA “MV Līvas”. Būvprojekta izstrādi veica SIA “ASKELUM”. Būvuzraudzība SIA “VOLMERS”. Portatīvās tualetes un atkritumu konteineri iegādāti no SIA “DAKO”. Koka soliņi ar atzveltni iegādāti no SIA “AKRON”.

Informāciju sagatavoja: R.Trūle, Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore,
 tel.64667002, e-pasts: regina.trule@kaunata.lv

Foto: R.Kalvis

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Feimaņos izkops klasiskās dejas elementus

2024. gada aprīlī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!” (projekta Nr.23-01-AL15-A019.2202-000033), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –...

Bronzas godalga konkursā “Dižprojekts 2023”

2024.gada biedrības “Latvijas Lauku forums” biedru kopsapulcē tika pasniegta Latvijas partnerību balva “Dižprojekts” vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo...

Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

26.martā norisinājās ikgadējā biedrības “Rēzeknes novada partnerība” biedru kopsapulce, lai atskatītos uz 2023.gadā un iepriekšējā plānošanas periodā paveikto, iepazītu jauno plānošanas periodu un aktualizētu citus jautājumus. 2023.gada izskaņā Partnerība noslēdza...

Aizvadītas “LEADER dīnys” par jauniešu iespējām

21.martā, saulainā astronomiskā pavasara pirmajā dienā 17 Rēzeknes novada jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās Partnerības birojā “LEADER dīnuos”. Pasākuma ievadā stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne...

Skip to content