Sākums $ LEADER projekti $ Krēsli Audriņu kultūras namam

Krēsli Audriņu kultūras namam

Dec 17, 2023 | LEADER projekti

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  biedrības “Rēzeknes novada partnerība” organizētā atklātā LEADER projektu konkursa ietvaros īsteno LEADER projektu “Krēsli Audriņu kultūras namam”.

Projekta mērķis ir palielināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, uzlabojot Audriņu pagasta kultūras nama materiāli tehnisko bāzi.

Valsts svētkos Audriņu kultūras nama apmeklētājiem un kuplajai amatiermākslas kolektīvu dalībnieku saimei Nautrēnu apvienības pārvalde sagādāja jauku dāvanu – jaunus, ērtus, modernus, mūsdienu prasībām atbilstošus krēslus. Š.g.18. novembra svētku koncertā Audriņu kultūras nama lielajā zālē skatītājiem pirmo reizi bija iespēja novērtēt jaunos krēslus.

Kultūras nama vadītāja Tamāra Smirnova: “Pēc pasākuma apmeklētāji dalījās savos iespaidos. Daudzi bija pārsteigti, jo zāle izskatās ļoti grezna. Krēslu krāsa pieskaņota skatuves un logu aizkaru, arī grīdas krāsas toņiem. Krēsli ir  ērti sēdēšanai. Ļoti labi arī tas, ka tos var savienot gan rindā, gan lietot atsevišķi.”

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9649,75 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 8684,77 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums –  964,98 EUR.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Feimaņos izkops klasiskās dejas elementus

2024. gada aprīlī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!” (projekta Nr.23-01-AL15-A019.2202-000033), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –...

Bronzas godalga konkursā “Dižprojekts 2023”

2024.gada biedrības “Latvijas Lauku forums” biedru kopsapulcē tika pasniegta Latvijas partnerību balva “Dižprojekts” vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo...

Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

26.martā norisinājās ikgadējā biedrības “Rēzeknes novada partnerība” biedru kopsapulce, lai atskatītos uz 2023.gadā un iepriekšējā plānošanas periodā paveikto, iepazītu jauno plānošanas periodu un aktualizētu citus jautājumus. 2023.gada izskaņā Partnerība noslēdza...

Aizvadītas “LEADER dīnys” par jauniešu iespējām

21.martā, saulainā astronomiskā pavasara pirmajā dienā 17 Rēzeknes novada jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās Partnerības birojā “LEADER dīnuos”. Pasākuma ievadā stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne...

Skip to content