Sākums $ LEADER projekti $ Čornajas pagastā blakus Dukstigala līča pludmalei veikta stāvlaukuma izbūve

Čornajas pagastā blakus Dukstigala līča pludmalei veikta stāvlaukuma izbūve

Aug 18, 2022 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” LEADER izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts ”Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5.kārta” (projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-000003).

Ir īstenota projekta otrā daļa “Stāvlaukuma izbūve” Rēzeknes novada Kaunatas apvienības pārvaldes Čornajas pagastā par kopējo summu  16506.26 EUR, kur attiecināmās izmaksas sastāda 16186.78 EUR, publiskais finansējums 90% – 14568.10 EUR, 1938.16 EUR Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir uzlabot Čornajas pagasta Dukstigala līča pludmales zonu, izveidojot autostāvvietu, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojuma pieejamību, daudzveidību un iespēju atpūtniekiem savus transportlīdzekļus novietot blakus atpūtas zonai.

Sabiedriskā pludmale pie Rāznas ezera Dukstigala līča vasaras periodā ir ļoti populāra atpūtas vieta gan Čornajas ciema, gan apkārtējo pagastu un pilsētu iedzīvotājiem, kā arī tūristiem. Tajā ir pieejami āra trenažieri, lapenes, galdi ar soliem, kā arī futbola un volejbola laukumi.

Projekta ietvaros paredzētos stāvlaukuma izbūves darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” rīkoto iepirkumu un noslēgto līgumu, veica SIA “Siltumtehserviss”. Būvuzraudzību veica SIA “Labo risinājumu fabrika”.

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle,

Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore

tel.64667002, e-pasts: regina.trule@kaunata.lv

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content