Sākums $ LEADER projekti $ Rēzeknes novadā – virvju trases kokos

Rēzeknes novadā – virvju trases kokos

Okt 5, 2018 | LEADER projekti

Netālu no Rāznas ezera Ezerkrastu pludmales (Čornajas pagasts) īstenots jauns projekts “Piedzīvojums Rāznas priedēs”, kas tika iesniegts Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā konkursa 3.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekts “Piedzīvojums Rāznas priedēs” tika sniegts rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”, un tā rezultātā tika nodibināts uzņēmums IK “Rāznas priedes” kā saimnieciskās darbības veicējs.

Projekta “Piedzīvojums Rāznas priedēs” rezultātā tika izveidotas divas virvju trases kokos. Augsto virvju trasi, kas atrodas 4-6 m augstumā no zemes, veido 17 dažādi posmi. Savukārt zemā trase līdz 1 m augstumam sastāv no 8 astoņiem posmiem, kas paredzēta mazākajiem apmeklētājiem. Ar cenām un sīkāku info var iepazīties https://www.facebook.com/R%C4%81znas-Priedes-1163256127156910/  vai pa tel.: 26415942.

Projekta īstenotāja un saimnieciskās darbības veicēja: Santa Viša-Gaisiņa

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content