Sākums $ Jaunumi $ Stiprinot viedas un pašpietiekamas Latvijas lauku kopienas

Stiprinot viedas un pašpietiekamas Latvijas lauku kopienas

Jūl 1, 2024 | Jaunumi, Notikumi

Persilāde ir garšvielu maisījums no pētersīļiem, kas sasmalcināts kopā ar garšvielām, lai veidotu izsmalcinātu garšu buķeti. Arī “Kopienu persilāde” caurvij vēstījumu, ka katrs kopienas iedzīvotājs ir vērtība laukiem, kas ar savu līdzdalību palīdz veidot pievilcīgu un spēcīgu kopienu.

Forumā divu dienu garumā noritēja paneļdiskusijas, tematiskās sesijas, tīklošanās aktivitātes, pieredzes stāsti un Sēlijas kopienu iepazīšana.  

Diskusiju fokusā bija kopienu vieduma un pašpietiekamības stiprināšana. Katrai lauku kopienai pašvaldība ir nozīmīgs atbalsta instruments. Labās prakses piemēros tika akcentēts, ka kopienai aktīvāk ir jāidentificē vajadzības, lai pašvaldība var uzklausīt un sniegt atbalstu to risināšanā, īstenojot pieeju “no apakšas uz augšu”. Kopienas pašpietiekamību veicina arī noturība. Kritiski jāizvērtē ārpolitikas un citi notikumi, lai tie ,bez atbilstoša pamatojuma, neietekmē kopienas mikroklimatu. Kopienām ir jāsadarbojas – gan saņemot atbalstu, gan arī sniedzot savu ieguldījumu līdzdalībā. Darbojoties kopā izkristalizējas katras kopienas unikalitāte. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors P.Dzelbe aicināja dalībniekus izkāpt no šablona domāšanas, uzģērbt savas čības un veidot kopienu radoši.

Biedrības “Latvijas lauku forums” izpilddirektores p.i. Z.Seredina dalībniekus raksturoja kā radošus, zinošus un spītīgus. Jo tieši spītība ir tā īpašība, kas aktīvo un viedo kopienu līderiem palīdz nesavtīgi darboties, veidojot pozitīvu vidi ik vienam, sekmējot attīstību un lokālpatriotismu.

Otrās dienas izskaņā norisinājās Atpazīstamības zīmes “VIEDASI CIEMS 2024” apbalvošanas ceremonija, kurā tika paziņoti astoņi ciemi, kuri ieguva atpazīstamības zīmes – Dekšāres (Rēzeknes novads), Alsunga, Ance, Jaunlutriņi, Launkalne, Līksna, Meņģele un Pelēči.

“Kopienu Persilāde 2024” rīko biedrība “Latvijas Lauku forums”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content