Sākums $ Jaunumi $ Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Mai 28, 2024 | Jaunumi, Notikumi

Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes novada partnerība” organizētais sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums “LĪDERE laukos”. Pasākuma laikā kopienas līderes Rīta Tērauda, Jūlija Danilina un Lienīte Litavniece dalījās pieredzē un sniedza savu redzējumu par uzņēmējdarbību, sabiedrisko aktivitāti un dzīvi lauku teritorijā. Izkristalizējās atziņa, ka virzītājspēks dzīvei un darbam laukos saistās ar  atgriešanos pie dzimtas saknēm. Lauku idille, gleznainā ainava un daba dot spēka impulsu uzdrīkstēties – radīt un darīt ar pievienoto vērtību.

Sarunu fokusā nonāca arī ārējie faktori, kas veicina sieviešu darbošanos laukos. Tika uzsvērts, ka jebkurai īstenotajai aktivitātei ir nepieciešama komanda. Tas iedrošina nebaidīties deleģēt pienākumus, jo komandas spēks palīdz efektīvāk virzīties uz mērķi.

Pasākuma dalībniecēm bija lieliska iespēja ieklausīties līderu ieteikumos un padomos, kas veido pamatu uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai laukos. Aktualizējot nevalstiskā sektora nozīmi kopienas aktivizēšanā, līderes dalījās ar praktiskiem piemēriem, kā uzsākt un veikt NVO sektora organizācijas darbību.

Pasākuma līderes uzsvēra, ka tieši lauku teritorijās ir iespēja saņemt plašāku institūciju atbalstu, piemēram, Rēzeknes novada partnerības īstenotā LEADER pieeja ir nozīmīgs atbalsta instruments gan sabiedriskajā, gan uzņēmējdarbības sektorā.

Pasākuma “Līdere laukos 2024” izskaņā Partnerība pasniedza kopienas līderēm pateicības rakstus un personalizētus mākslas darbus par dzīves vides pievilcības radīšanu Rēzeknes novadā. Par pasākuma vēstnesi kļuva dīgsts ar zaļām lapiņām,  tas apliecina, ka sieviešu iniciatīvas laukos rada auglīgu augsni idejām.

Paldies kopienas darbīgajām līderēm, kuras caur personīgo pieredzes prizmu pavēra plašāku skatu uz sievietes lomu laukos! Pateicamas ikvienai dalībniecei par vērtīgām sarunām, priecājamies par jaunu kontaktu veidošanu!

Fotomirkļi no pasākuma ir pieejami ŠEIT

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content