Sākums $ Jaunumi $ 1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Mai 14, 2024 | Jaunumi

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada 30.aprīļa līdz 2024.gada 30.maijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanas sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Vietējās ekonomikas attīstība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:
R1.1. “Uzņēmējdarbības attīstība” 
R1.2. “Lauku biļete” ar darījumdarbības plāna īstenošanu 

Pilns sludinājuma teksts pieejams Partnerības mājas lapā  un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.  

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar SVVA Stratēģijas administratīvo vadītāju
Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknesparnteriba.lv).

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER 2023-2027/ sludinājumi un Noderīgi.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content