Sākums $ Jaunumi $ Apsveikums vasaras saulgriežos

Apsveikums vasaras saulgriežos

Jūn 22, 2023 | Jaunumi

Saules enerģijas piepildītus Līgo svētkus!

Vasaras saulgrieži ir maģisks un tradīcijām apvīts laiks. Ieskatieties dažās tradīcijās, kuras rada  radošu atmosfēru, veicina ideju ģenerēšanu un projektu rakstīšanu.

Izrotājiet māju ar jebkādiem dabā pieejamiem zaļumiem, ziediem un meijām, lai uzņemtu dabas enerģiju un veidotu mierpilnu vidi.

Saulgriežos saplūciet vībotnes un iedzeriet uz miegu vismaz 5 dienas pēc kārtas,  viedām un kreatīvām idejām.

Saulgriežos pabeidziet projektus, kas iesākti un pamesti pusratā.  Lai sev godīgi varat pateikt “Es šo projektu noslēdzu”.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content