Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ Notiks konference “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”

Notiks konference “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”

Jūl 7, 2023 | Sadarbības projekti

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”, kur projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas. Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.

Minētā projekta ietvaros, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” š.g. 12.jūlijā organizē konferenci “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”. Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz 14.00 Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes klostera ēkā.

Konferences tēmas: 

  • Starpvalstu projekta sadarbības aktivitātes
  • LEADER programmas atbalsts sakrālā tūrisma attīstībai
  • Sakrālā tūrisma piedāvājums Latgalē un Rēzeknes novadā
  • Valsts un pašvaldības ieguldījums sakrālā mantojuma saglabāšanā un infrastruktūras attīstībā
  • Diskusija par sakrālā tūrisma piedāvājuma izveidi un sadarbības iespējām

Sīkāk par pasākuma norisi ŠEIT

Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content