Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ Notiks konference “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”

Notiks konference “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”

Jūl 7, 2023 | Sadarbības projekti

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”, kur projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas. Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.

Minētā projekta ietvaros, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” š.g. 12.jūlijā organizē konferenci “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”. Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz 14.00 Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes klostera ēkā.

Konferences tēmas: 

  • Starpvalstu projekta sadarbības aktivitātes
  • LEADER programmas atbalsts sakrālā tūrisma attīstībai
  • Sakrālā tūrisma piedāvājums Latgalē un Rēzeknes novadā
  • Valsts un pašvaldības ieguldījums sakrālā mantojuma saglabāšanā un infrastruktūras attīstībā
  • Diskusija par sakrālā tūrisma piedāvājuma izveidi un sadarbības iespējām

Sīkāk par pasākuma norisi ŠEIT

Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content