Sākums $ 2015-2020 $ Projektu vērtēšana $ Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

Mai 17, 2023 | Projektu vērtēšana

2023.gada 17.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” un 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 24 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem:R.2.2. un R.2.3.

Print Friendly, PDF & Email

Citi rezultāti

Projektu konkursa 13.kārta noslēgta

2022.gada 22.decembrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 12.kārta noslēgta

2022.gada 20.maijā biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 11.kārta noslēgta

2022.gada 25.aprīlī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 10.kārta noslēgta

2021.gada 29.decembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Skip to content