Sākums $ 2015-2020 $ Projektu konkurss $ Izsludināta LEADER projektu konkursa 16.kārta sabiedriskā labuma projektiem

Izsludināta LEADER projektu konkursa 16.kārta sabiedriskā labuma projektiem

Jūn 26, 2023 | Projektu konkurss

No 2023.gada 26.jūnija līdz 2023.gada 26.jūlijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 16.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

16.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 50292,20 EUR

Rīcībai 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” – 50292,20 EUR.

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrēties kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta – tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika – pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa

MK noteikumi un rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts:info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv, Instagram @rezeknespartneriba.

Print Friendly, PDF & Email

Citi sludinājumi

Skip to content