Iepirkuma priekšmets: reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde


Pasūtītājs: biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, reģistrācijas numurs 40008122543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, 12.kab., tālrunis: 64607183, e-pasts: info@rezeknesnpartneriba.lv.

Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2016.-15.09.2016.


Lēmuma pieņemšanas datums: 13.10.2016.


Iepirkuma uzvarētāji:

1.lotē "Reprezentācijas priekšmeti - krūzes un kancelejas preces" SIA "GEKA", līguma noslēgšanas datums: 28.10.2016.

2.lotē "Reprezentācijas priekšmeti - papīra maisiņi" SIA "POLIGRĀFSERVISS", līguma noslēgšanas datums 25.10.2016.

3.lotē "Reprezentācijas priekšmeti - informatīvi materiāli" SIA "Sa-Ša print", līguma noslēgšanas datums 24.10.2016.

 

Paziņojumi IUB mājaslapā:

1.lote

2.lote

3.lote


Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: projektu koordinatore Kristīne Seņkāne (tālrunis: 27479312, e-pasts: kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv).