Iepirkuma priekšmets: biroja tehnikas piegāde

Pasūtītājs: biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, reģistrācijas numurs 40008122543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, 12.kab., tālrunis: 64607183, e-pasts: info@rezeknesnpartneriba.lv.

Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2016.-10.06.2016.

Lēmuma pieņemšanas datums: 17.06.2016.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "ITrium", līguma noslēgšanas datums: 27.06.2016.

 

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/455949

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: projektu koordinatore Kristīne Seņkāne (tālrunis: 27479312, e-pasts: kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv).