Noslēdzies biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātais iepirkums “Pētījums par “Rēzeknes rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam ieviešanu un priekšlikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei”, ID Nr. RRKP2022/01.

 

Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:

 

Nr.p.k. Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese
1. SIA „Ķemers Business and Law Company” 44103061476 Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033
2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 3194001444 Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

 

 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Ķemers Business and Law Company”, to piedāvātā līgumcena bez PVN EUR 7500.00.
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/notices/view_mk299/1