Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” projekta pieteikumu “Modulārās podestu sistēmas iegāde Pušas pagasta pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000011), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

 

Rēzeknes novada Pušas pagastā ir tautas nams, kur darbojas un uzstājas pagasta amatiermākslas kolektīvi, notiek kultūras un sporta pasākumi, kā arī ciemos brauc citu pagastu un novadu amatierkolektīvi. Tā kā tautas nama zāle ir bijusī skolas sporta zāle, tad tai nav skatuves. Tieši tādēļ ir ļoti nepieciešama skatuve, lai veicināt Pušas tautas nama pašdarbības kolektīvu veiksmīgu darbību un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu Pušas pagasta iedzīvotājiem. Pielāgojaties jaunajiem apstākļiem, daudzi kultūras pasākumi notiek ārā. Tā kā modulārā podestu sistēma būs viegli uzstādāma un paredzēta lietošanai ārā, kvalitatīvus pasākumus varēs rīkot brīvdabā, piesaistot vēl vairāk iedzīvotāju. Pēc nepieciešamības modulāro podestu varēs izmantot ne tikai Pušas pagasta pārvaldes Tautas nama pasākumos, bet arī pārējo piecu Maltas apvienības pārvalžu vajadzībām.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties modulāro podestu sistēmu Pušas pagasta un apkārtējās teritorijas pasākumu kvalitātes un dažādības uzlabošanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8900,00 no kurām publiskais finansējums ir EUR 8010,00. Līdzfinansējumu EUR 890,00 nodrošinās pašvaldība.

 

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.