Kaunata stavvlaukumsAtklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” LEADER izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts ”Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5.kārta” (projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-000003).

 

Ir īstenota projekta otrā daļa “Stāvlaukuma izbūve” Rēzeknes novada Kaunatas apvienības pārvaldes Čornajas pagastā par kopējo summu  16506.26 EUR, kur attiecināmās izmaksas sastāda 16186.78 EUR, publiskais finansējums 90% - 14568.10 EUR, 1938.16 EUR Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

 

Projekta mērķis ir uzlabot Čornajas pagasta Dukstigala līča pludmales zonu, izveidojot autostāvvietu, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojuma pieejamību, daudzveidību un iespēju atpūtniekiem savus transportlīdzekļus novietot blakus atpūtas zonai.

 

Sabiedriskā pludmale pie Rāznas ezera Dukstigala līča vasaras periodā ir ļoti populāra atpūtas vieta gan Čornajas ciema, gan apkārtējo pagastu un pilsētu iedzīvotājiem, kā arī tūristiem. Tajā ir pieejami āra trenažieri, lapenes, galdi ar soliem, kā arī futbola un volejbola laukumi.

 

Projekta ietvaros paredzētos stāvlaukuma izbūves darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” rīkoto iepirkumu un noslēgto līgumu, veica SIA “Siltumtehserviss”. Būvuzraudzību veica SIA “Labo risinājumu fabrika”.

 

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle,

Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore

tel.64667002, e-pasts: regina.trule@kaunata.lv