baznicaKaunatas katoļu draudze ir priecīga par projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” Nr.19-01-AL15-A019.2201-000014 īstenošanu!

 

Projekts tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros. Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu, nemateriālā mantojuma vērtību apzināšanu un tālāk nodošanu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4155,41, t.sk. publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 26999.99 un Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000.00. Projektā paredzētus iekšējās apdares darbus veica SIA “V.J.M.BŪVE”. Savukārt, mākslinieču apvienības "V.I.V.A." pārstāves Vēsma Ušpele un Vija Stupāne, uzņēmās un augstā profesionālā līmenī paveica sānu altāru, centrālo altāru un kolonu apgleznojuma atjaunošanu.


Draudzes darbības iespēju pilnveidošanai un vēsturiskā un informatīvā materiāla pieejamības paplašināšanai ir iegādāta aktīva pārnēsājamā skanda ar radio mikrofoniem un bezvadu austiņas. Interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu ir papildināts ar jaunu sadaļu “Dziedājumi”. Baznīcas apmeklētāji varēs noklausīties ierakstītās un tieši Kaunatas draudzei raksturīgākus 11 liturģiskus dziedājumus un lūgšanas.


Kaunatas katoļu draudze it sevišķi vēlas pateikties par projekta ieceres veiksmīgu realizāciju saviem sadarbības partneriem: biedrībai “Rāzna Plus” locekļiem, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņiem, Kaunatas TN folkloras kopas “Rāzna” dalībniekiem. Sirsnīgs un neaptverami liels Paldies par praktisko iesaistīšanos, uzmundrinājuma vārdiem, ziedojumiem un lūgšanām lai skan pašiem Kaunatas katoļu draudzes locekļiem un projekta atbalstītājiem!


Īstenotais projekts kardināli mainīja Kaunatas baznīcas atjaunotās iekštelpas vizuālo skatu, palīdzēja pilnveidot un bagātināt draudzes nemateriālo mantojumu.

 

 

Projekta vadītāja Janīna Kairiša
Foto J.Kairiša

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

Logo rakstiem 600 x 89