Foto pontoni 2 600 x 800 cutAtklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201-000004 “Saglabāsim un popularizēsim Rāznas ezeru”.


Projekta ietvaros ciemā “Astici” pie ūdenstorņa, Rāznas ezerā, tika izvietoti PVC pontoni, kāpnes un pārgājiena tiltiņš, uzstādīti soli un zviļņi, kas stiprināti pie pontona un kalpo vieglākai un drošākai piekļuvei ezeram. Tika sakārtota Rāznas ezera krasta pašvaldības piederīgā zemes josla, uzlabota dabas objekta apsaimniekošana un sakārtota pludmale, uzlabota atpūtas teritorijas pieejamība.


Projekta mērķis ir piesaistīt vairāk tūristu, veicināt teritorijas popularizēšanu, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvā atpūtā, uzlabot tūrisma nozares uzņēmējdarbību.


Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 19414.09, attiecināmās izmaksas EUR 12930.06, publiskais finansējums 90% jeb EUR 11637.05, Rēzeknes novada pašvaldības Vides fonda projekta atbalsts EUR 6232.00 un Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR 1545.04. Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un noslēgto sadarbības līgumu, projekta paredzētos darbus veica SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”.

 

 

Informāciju sagatavoja: R.Trūle,
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore
64667002, info@kaunata.lv

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm