20210803 114626 min 1Piedaloties Rēzeknes rajona kopienu partnerības LEADER atklātā projektu konkursā, Pušas pagastā tika realizēts projekts “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā” (Nr.19-01-AL15-A019.2201-000007). Tas tika finansiāli atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


Tika veikta publiskās ārtelpas un zaļās zonas sakārtošana Pušas ciemā, radot vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ciemiņiem pievilcīgu un ainavisku objektu, kurā pavadīt savu brīvo laiku. Tika radīta pievilcīga vide un veikti ainavas saglabāšanas un veidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga atpūtas un izklaides vieta ar estētiski baudāmu apkārtējo ainavu.


Projekta ietvaros ir veikta dīķa tīrīšana un tā apkārtnes, teritorijas labiekārtošanas darbi; iegādāta un uzstādīta pontona laipa; iegādāti un uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu urnas.


Projekta kopējās izmaksas – 10 734,94 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums ir 8 546,84EUR. Līdzfinansējumu 2 188,10 EUR nodrošināja pašvaldība.

 

 

Plašāka informācija pie projekta vadītāja Viktora Afanasjeva, tālr. 25444094

 

 

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Logo rakstiem 600 x 89