kolaza lobsRēzeknes novada Dricānu pagastā tika īstenots projekts „Video istabas izveide Dricānu pagastā” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000033). Projekts tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4. kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Projekta mērķis bija iegādāties kvalitatīvu un atbilstošu video aprīkojumu, lai veicinātu tehniskās jaunrades pilnveidi Rēzeknes un Viļānu novadā. Video aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu apmācību un tehnikas aprūpi profesionāla pedagoga uzraudzībā jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5761,57, no kurām publiskais finansējums 90% apmērā ir EUR 5185,41 un biedrības “LOBS” līdzfinansējums 10% apmērā ir EUR 576,16.


Kopš projekta īstenošanas 2018.gadā biedrība ir aktīvi darbojusies video tehniskās jaunrades pilnveidē Rēzeknes novadā. Neskatoties uz to, ka video istaba ir izveidota Dricānu pagastā, video nodarbības tika organizētas arī citos Rēzeknes novada pagastos, kā Nautrēnu, Ozolmuižas, Maltas, Kaunatas un Čornajas, kopā nodrošinot vairāk kā 80 video nodarbības, ar vismaz 240 kontaktstundām ar jauniešiem laika periodā no 2018.gada decembra līdz 2020.gada decembrim.


Video nodarbību efektivizācijas nolūkos biedrības pārstāvji ir piesaistījuši arī papildus Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļus.


Video nodarbības tiek organizētas tā, lai jaunieši gūtu gan teorētiskās zināšanas, gan praktiski darbotos ar pieejamo video tehnisko aprīkojumu. Dalībnieki ieguva zināšanas par tēmām, kā pirmie soļi ar video tehnisko aprīkojumu, filmēšanas tehnika, uzņemšanas laukuma anatomija, kameras novietojums laukumā, operatora darbs, skaņas ieraksts. Nodarbību gala rezultātā jaunieši kopā ar vadītāju izveido savu video projektu par viņiem aktuālu un saistošu tēmu.


Video nodarbības Rēzeknes novada jauniešiem tiks organizētas arī turpmāk, sniedzot jauniešiem iespēju darboties, apgūt, uzzināt un pilnveidoties.

 

Biedrība "LOBS"

 

Logo rakstiem 600 x 89