ciskadiCiskādu katoļu baznīca atrodas Rēzeknes novada Sakstagala pagastā 15 km attālumā no Rēzeknes. Vairāk kā simts gadus vecajam dievnamam bija radusies bīstama situācija – galvenajā torņa smailē bija stipri sasvēries metāla krusts, kas varēja apdraudēt cilvēkus, kā arī gāžoties sabojāt celtnes jumtu. Tādēļ steidzamības kārtā Valsts Kultūras Mantojuma Pārvalde piešķīra 3000 EU centrālā krusta noņemšanai, kas tika izdarīta 2019.g. maijā. Lai veiktu remontus augstākajā baznīcas jumta daļā, tajā pat gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmā, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu konkursā. Akūtā būvniecības nepieciešamība tika atbalstīta un ar Austrumlatgales reģiona lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta dienesta starpniecību varēja uzsākt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 19188,60 EU, attiecīgais fonds piešķīra 17268,01 EU, iztrūkstošo summu sedza ziedojumi. Lielu pateicību izsaku SIA ”VLAKON”, kas Ciskādu katoļu draudzes vajadzībām atvēlēja 5000 EU. No dāsnās dāvanas atlikušie līdzekļi lieti noderēs arī nākamajām aktivitātēm.


Gan krusta noņemšanu, gan sakrālās celtnes spices remontu veica SIA ”ALBERTS GS”, kurai bija piemērota tehnika augstceltņu būvdarbiem.


Sakārtojot galvenā torņa augšu 2020.g. jūlijā, tika panākta trupes apture. Līdz ar to tā nevirzīsies uz citām koka konstrukcijām torņa iekšpusē un nebūs drauds 3 zvanu stiprinājumiem. Salabojot baznīcas augšējo punktu, ir saglābta torņa lejasdaļa. Smagais krusts, kas pie reizes tika notīrīts un nokrāsots, tika iecentrēts jaunā koka – metāla ligzdā. Pie reizes ierīkotais zibensnovedējs ir svarīgs garants ugunsdrošībai. Projekta īstenošana uz ilgu laiku pasargā dievnamu no degradācijas.


Sagatavotais stends ar foto materiāliem par vēsturisko notikumu, kad galvenais krusts atgriezies savā vietā, pildot kristietības simbolu sakrālajai celtnei, tiks izlikts baznīcā. Tas būs pierādījums attēlos, cik grandiozus darbus kopīgi var veikt ar vietējo rīcības grupu biedrību ”Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, LAD (Lauku atbalsta dienestu), galveno finansētāju ELFLA un ziedotājiem. Projekta realizācija ir atrisinājusi arī estētisko problēmu Ciskādu baznīcai un palīdz saglabāt tradicionālo Latgales ainavu, kas nav iedomājama bez dievnamiem ar krustiem to torņos.


Par sasniegto ir ļoti liels prieks, bet jāvirzās tālāk. Lai nokrišņi nebojātu celtnes pamatus, jāuzstāda apjomīga ūdeņu novadīšanas sistēma. Drīzumā tas tiks izdarīts. Arī šis uzlabojums ļaus labāk saglabāt Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli.

 

 

Ciskādu katoļu draudzes prāvests Imants Petrovskis

2020.g. 14.oktobrī

 

 

Logo rakstiem 600 x 89