DSC 6261a minKaut arī teju vai pusgads pagāja pandēmijas vīrusa ēnā, tomēr kultūras nama darbība neapstājās. Pavasara pusē tika īstenots ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursā atbalstītais projekts “Kultūra vieno gadsimtus”. Šī projekta ietvaros sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče” tika iegādāti jauni tērpi.


Tērpu modelēšanu un izgatavošanu veica apģērbu dizainere Velga Krukovska. Katram tērpam ir izstrādāts individuāls risinājums tā, lai visi ansambļa tērpi kopā veido saskaņotu komplektu. Lai paplašinātu tērpu izmantošanas iespējas, tie ir 20.gs. sākuma modes stilizēti tērpi. 5 tērpiem ir pieskaņotas cepures. Tos var izmantot gan vokālais ansamblis uzstāšanās reizēs, gan pēc nepieciešamības ar muižu un vēsturi saistītos pasākumos gan Bērzgalē, gan izbraukumos.


Vasarā dizainere Velga noorganizēja fotosesiju, kur skaistos tērpus fotogrāfijās iemūžināja fotogrāfs Leonīds Važnajs.


Dziedātājām bija iespēja skaistajos tērpos uzstāties un dziedāt 10.jūlijā Rēzeknes novada dienu ieskaņu koncertā Lendžos.


Paldies Velgai par ļoti skaistajiem tērpiem. Bērzgales mājas lapā www.berzgale.lv ir iespēja fotogalerijā apskatīties tērpus no foto sesijas.


Papildus tērpiem, projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums kultūras nama vajadzībām: digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.


Projekta kopējās izmaksas ir 4696.96 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4227.26 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums - 469.70 EUR.

 


Ziņas sagatavoja projekta vadītāja D.Ekimāne

Foto: Leonīds Važnajs, Velga Krukovska

 

Logo rakstiem 600 x 89

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē