button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

kontakti

 

BeFunky collage minRēzeknes novada Dricānu pagastā Dricānu kultūras namā ir realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000002 “Dricānu kultūras nama skatuves apgaismojuma modernizācija”.


Projekta ietvaros ir iegādāti un uzstādīti 12 prožektori LED PAR 64 18X10W RGBW, 4 Nightsun efektu prožektori (kustīgā galva) Spot tipa ar LED 150W, kā arī gaismu vadības sistēma ar skārienjūtīgu ekrānu priekš DMX 512 signāla. Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota pasākumu kvalitāte un ieviestas jaunas apgaismošanas iespējas, kas būtiski papildinās pasākumu noformējumu. Skatuves aprīkojuma projekts dod iespēju ar skatuves apgaismojuma palīdzību veidot pasākuma noskaņu, padara skaidrāku skatuves attēlu, jo tikai ar gaismu palīdzību var veidot mūsdienīgu un gaumīgu skatuves noformējumu. Projekta realizācija sekmēs kultūras nama kā sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vietas sakārtošanu.


Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 6700,38 EUR, t.sk. publiskais finansējums 90% jeb 6030,34 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 670,04 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas ir nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.

 

Projekta vadītāja Diāna Saksone

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē