fotoPateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000008 “Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama”.


Projekta ietvaros tika ierīkots deju placis un iegādāti 4 garie koka soli.


Pateicoties projektam, tika izveidota brīvdabas pasākumu norises vieta, kur būs iespējams rīkot daudzveidīgus tematiskos kultūras pasākumus visām paaudzēm. Tādejādi tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

 

Uzstādītais āra deju placis ir pieejams bez maksas visiem Maltas pagasta iedzīvotājiem un viesiem.


Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 9018,31, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 7342,25. Līdzfinansējumu EUR 1676,06 nodrošinās pašvaldība.

 

 


Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē