KTNKaunatas tautas namā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai” Nr.19-01-AL-A019.2202-000005, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 7000.00 EUR: no tām 6300.00 EUR (90%) – ELFLA publiskais finansējums un 700.00 EUR – Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.


Realizējot projektu , tika iegādāts un uzstādīts ekrāns , projektors ar stiprinājumu . Tika iegādāta un uzstādīta automātiskā aizkaru atvēršanas un aizvēršanas iekārta. Kvalitatīvai pasākumu norisei tautas namā iegādāta un uzstādīta apgaismošanas sistēma , kas sastāv no gaismas vadības pults ar 12 kontroles feideriem, 4-kanālu dimmer pakas , astoņiem ar krāsaino displeju LED prožektoriem un četriem baltās krāsas LED prožektoriem.


Nodrošinot zāli ar nepieciešamo aprīkojumu tiks pilnveidota kultūras norišu kvalitāte , dažādība , paplašināts vizuālais , mākslinieciskais un informatīvais sniegums. Jaunais aprīkojums būs pieejams gan pagasta iedzīvotājiem , gan Rēzeknes novada un citu novadu , pilsētu iedzīvotājiem. Projekts ļaus veidot vēl ciešāku sadarbība tautas namam ar Kaunatas vidusskolu un biedrību “Jaunais dinamietis” .


Ekrānu un projektoru ar stiprinājumu piegādāja un uzstādīja SIA “ITrium” , aizkaru atvēršanas un aizvēršanas iekārtu piegādāja un uzstādīja SIA “Zeize” , bet apgaismošanas sistēmu piegādāja SIA “MUZ PRO”.

 

 


Regīna Trūle, Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm