rogovkishi 800 x 800Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7.kārtā, rīcības Nr. 2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” ietvaros iesniegtais projekts „Lai labi skan!” , ko iesniedza biedrība „Rogovkīši”.


Projekta ietvaros ir iegādāts pasākumu nodrošināšanas skaņu komplekts, kas sastāv no 2 Aktīvajām skandām , 2 aktīvajām SUB skandām, digitālās skaņu mikšerpults, planšetes digitālās pults vadībai, bezvadu rūtera, dažādu garumu XRL mikrofona vadiem kopā 16 gab.; 2 signālvadiem Jack-Jack; 2 dinamiskajiem/vokāla/instrumentu mikrofoniem, bezvadu rokas radiosistēmas, 2 instrumentālajiem kardoīda tipa mikrofoniem, bungu mikrofonu komplekta ar koferi, dažādu augstumu metāla mikrofona statīviem kopā 9 gab., 2 metāla skandu starpstieņeim, akustiskās ģitāras statīva un elektriskās ģitāras statīva.


Viss inventārs ir izvietots Nautrēnu hallē un tiks izmantots tajā un apkārtnē notiekošo pasākumu apskaņošanai, jo dos iespēju koncertā uzstājoties vokālistiem, instrumentālistiem pastiprināt skaņu lielākam klausītāju skaitam, to maksimāli pietuvinot “dzīvai skaņai”. Tas dos iespēju nodrošināt to pasākumu norisi, kur svarīga ir skaņa, maksimāli pietuvināta dzīvajai dabīgajai skaņai. Biedrība jau pašreiz katru gadu organizē tautas muzikantu saietus un danču vakarus “O,bļaka!”, kur iegādātais skaņu komplekts dos iespēju nodrošināt kvalitatīvu šo pasākumu apskaņošanu.


Projekta kopējās izmaksas ir 8500 EUR, attiecināmās izmaksas sastāda 7000 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 6300 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Nautrēnu pagasta pārvalde 700 EUR apmērā, kā arī biedrība “Rogovkīši” 1500 EUR apmērā.

 

Biedrības „Rogovkīšiš” valdes locekle Marija Mazure

 

 

Logo rakstiem 600 x 89