Ilzeskalns smilsu istabaRēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība ” struktūrvienība Ilzeskalna pagasta pārvalde Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, īstenoja projektu “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā ”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

 

Ilzeskalna pagasta pārvaldes teritorijā atrodas Rēzeknes novada pašvaldībai piederoša daudzfunkcionāla ēka, kurā izvietota pirmskolas izglītības iestāde, (iestādē realizē speciālo programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem), biedrības “Mājupceļš” dienas centrs “Sniedz roku”, biedrības “Irbītes” bērnu rotaļu istaba un trenažieru zāle. Ieejas ēkā ir pielāgotas personām ar īpašām vajadzībām.

 

Piesātināta informatīvā plūsma, blīva sociālā komunikācija, skaņu vides piesārņojums, bērnos rada paaugstinātu stresa fonu un veģetatīvās nervu sistēmas pārslodzi. Pārslodze izjauc līdzsvaru cilvēku, īpaši bērnu, organismā, samazinot tā pašregulācijas spējas. Silto smilšu nodarbībām ir veselību stiprinošs un bērna vispārējo attīstību veicinošs raksturs. Nodarbības smilšu istabā palīdzēs īstenot “īpašu” bērnu uzvedības sociāli pedagoģisko korekciju, nodibināt saturīgu komunikāciju starp bērnu un pieaugušo, starp vienaudžiem, kā arī stiprinās bērnu imunitāti. Pēc jaunākajiem zinātnes pētījumiem, smiltis ir ne tikai universāla rotaļu vide un noslēpumains dabas materiāls, bet īpaša substance ar neatkārtojamu enerģētiku, kā arī lielisks psihoprofilaktisks līdzeklis. Tās uzsūc ūdeni tāpēc, pēc parapsihologu apgalvojumiem, spēj uzsūkt arī cilvēku negatīvo enerģiju un stabilizēt emocionālo stāvokli.

 

Iedzīvotāji ikdienā izjūt problēmas sociālo pakalpojumu saņemšanai. Pašvaldība izvirza mērķus, kas sekmētu pakalpojumu klāsta paplašināšanu un attīstību, kā arī dotu iespēju sniegtos pakalpojumu saņemt mazaizsargātām personām – bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Realizējot projektu Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādē ir pielāgotas un izremontētas telpas, iegādāta un uzstādīta silto smilšu iekārta (1 komplekts), kā arī tiek sagatavoti zinoši speciālisti nodarbību vadīšanai.

 

Projekta mērķis – paplašināt un pilnveidot pašvaldības sociālo pakalpojumu klāstu, nodrošinot pastāvīgu silto smilšu istabas darbību un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

 

Realizējot projektu ir radīts līdz šim Ilzeskalna pagastā nebijis jauninājums – silto smilšu istaba. Projekta mērķauditorija -Ilzeskalna pagastā un visā VRG teritorijā dzīvojošās sociāli mazaizsargātās personas (bērni un bērni ar īpašām vajadzībām, jau no viena mēneša vecuma). Jauninājuma ieviešana sekmēs iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, papildinās sociālo pakalpojumu klāstu un nodrošinās to pieejamību mazaizsargātām personām.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 18773,15 EUR, attiecināmās izmaksas 14628,90 EUR, publiskais finansējums 13166,01 EUR.

 

 

Sagatavoja:
Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja

 

 

Logo rakstiem 600 x 89