sajutu istabaLauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde 13.09.2019.g. apstiprināja projekta pieteikumu "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem", Nr.19-01-AL15-A019.2203-000003. Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. rīcība 2.3."Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība" ietvaros, biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība'' izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekta iesniedzējs ir biedrība "Griškānu pagasta sieviešu klubs "Smaids".

 

Projekta mērķis ir izveidot sajūtu istabu Rēzeknes novada bērniem, nodarbībām silto smilšu iekārtā un gaismas terapijā.

 

Pēdējā laikā ir ļoti daudz bērnu, kuriem ir runas attīstības problēmas, pasīvs kontakts ar apkārtējo pasauli un vienaudžiem. Ir bērni ar paaugstinātu hiperaktivitāti, uztveri un reakciju, kā arī bieži slimojušie bērni (somatiskās slimības). Nodarbības ar siltajām smiltīm palīdzēs bērniem attīstīties un līdz pamatizglītības uzsākšanai neatšķirties no vienaudžiem, mazinot atpalicību valodas attīstībā, psihoemocionālā attīstībā.


Silto smilšu iekārta kopā ar metodiskajiem līdzekļiem jau ir iegādāta un uzstādīta. Ir iegādāts rehabilitācijas inventārs krāsu, taustes un skaņu terapijas īstenošanai. Notiek speciālistu apmācība, jo ar silto smilšu iekārtu darbosies tikai apmācīti speciālisti. Apmācības notiek pēc Diānas Timofejevas (Dabas vēstniecības studijas) izstrādātas speciālas metodikas.


Nodarbības sajūtu istabā plānots uzsākt šī gada septembrī.


Projekta kopējās izmaksas ir 17336, 72 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 13069,54 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% 1452,18 EUR un neattiecināmās izmaksas (speciālistu apmācība) 2815,00 EUR.


Vēlos pateikt lielu paldies par sadarbību un atbalstu Dabas vēstniecības studijas vadītājai Diānai Timofeevai, Aijai Rimšānei. Liels paldies Kaunatas pagastu apvienības vadītājam Jānim Aleksānam par finansiālo atbalstu, sadarbību un iedvesmu.

 

 

Svetlana Klīdzēja,
Biedrības "Griškānu pagasta sieviešu klubs "Smaids" valdes locekle

 

 

Logo rakstiem 600 x 89