cinas klubs kolaza1Biedrība “Austrumu cīņu sporta klubs “ENERGY-V” īstenojusi projektu “Maltas sporta kluba “Jiu- Jitsu International” sporta inventāra iegāde” (Nr.19-01-AL15-A019.2202-000017), kas tika iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.

 

Projekta mērķis bija iegādāties sporta inventāru Maltas sporta klubam “Jiu-Jitsu Internation”, lai uzlabotu dalībnieku kopējās fiziskās sagatavotības kvalitātes līmeni, uzlabotu kluba dalībnieku vizuālo tēlu, piedaloties starptautiskā mēroga sacensībās, samazināt kluba biedru traumatisma iespējas, popularizēt aktīvā dzīvesveida iespējas Rēzeknes novadā.

 

Projekta rezultātā tika iegādāts jauns sporta inventārs biedrības “Austrumu cīņu sporta klubs “ENERGY-V” vajadzībām (kopā 72 vienības): boksa maiss, boksa cimdi, cīņas cimdi un boksa manekens, kas ļaus paaugstināt kluba biedru sportisku sagatavotību, kā arī iegādātas aizsargķiveres, kājsargi, krūšu aizsargi, kas ļaus izvairīties bērniem un jauniešiem no nobrāzumiem un sasitumiem treniņu laikā, tai skaitā iegādāti džudo kimono, kas uzlabos kluba vizuālo tēlu, piedaloties starptautiska līmeņa sacensībās.


Sporta inventāru piegādāja SIA “LĀSA-100”. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 2210 EUR, LAD finansējums 1989 EUR (90%), biedrības līdzfinansējums 221 EUR (10%).

 

 

Projekta vadītājs Viktors Kostins (25449828, viktorkostin28@gmail.com)

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

Logo rakstiem 600 x 89