logo partnerLauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama” (Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000008), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. LEADER projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Maltas kultūras nams darbojas jau vairāk ka 60 gadus. Visos gadalaikos notiek dažāda mēroga pasākumi gan pašā kultūras namā, gan ārā, parka zonā. Viena no šādu āra pasākumu sastāvdaļām ir koncerts, kura laikā notiek dažādu kolektīvu uzstāšanās, priekšnesumu sniegšana. Pašlaik mākslinieki spiesti uzstāties nelīdzenā zālienā, apdraudot savu veselību un drošību, kā arī sniedzot mazāk kvalitatīvu priekšnesumu. Uzlabota infrastruktūra – stabila, līdzena un izturīga deju grīda nodrošinās drošu priekšnesumu norisi ne tikai deju kolektīviem, bet arī ļaus paplašināt piedāvājamo kultūras āra pasākumu klāstu, pieaicinot citu žanru māksliniekus- mūzikas, teātra, cirka, pantomīmas, rīkot leļļu vai ēnu spēļu uzvedumus.


Projekta ietvaros plānots ierīkot deju placi (izmēri 9,7 x9,7m) un uzstādīt 4 garos koka solus.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 8 158,06 no kurām publiskais finansējums ir EUR 7342,25. Līdzfinansējumu EUR 815,81 nodrošinās pašvaldība.

 


Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Logo rakstiem 600 x 89