fotoLauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 11.09.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000017 “Maltas sporta kluba “Jiu- Jitsu International” sporta inventāra iegāde”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros, biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātajā LEADER projektu konkursā.


Projektu iesniedza un realizēs biedrība “Austrumu cīņu sporta klubs ‘ENERGY-V”. Projekta mērķis iegādāties sporta inventāru Maltas sporta klubam “Jiu-Jitsu Internation”, kas uzlabos dalībnieku kopējās fiziskās sagatavotības kvalitātes līmeni, uzlabos kluba dalībnieku vizuālo tēlu, piedaloties starptautiska mēroga sacensībās, samazināt kluba biedru traumatisma iespējas, popularizēt aktīvā dzīvesveida iespējas Rēzeknes novadā.

 

Projekta rezultātā tiks iegādāts jauns sporta inventārs biedrības “Austrumu cīņu sporta klubs “ENERGY-V” vajadzībām, kas uzlabos kluba treniņu kvalitāti, iegādājoties boksa maisu, boksa cimdus, cīņas cimdus un boksa manekenu, tādā veidā paaugstināsies kluba biedru sportiskā sagatavotība. Projekta ietvaros plānots iegādāties arī aizsargķiveres, kājsargus, krūšu aizsargus, kas ļaus izvairīties bērniem un jauniešiem no nobrāzumiem un sasitumiem treniņu laikā, kā arī tiks iegādāti džudo kimono, lai uzlabotu kluba vizuālo tēlu, piedaloties starptautiska līmeņa sacensībās.


Projekta attiecināmās izmaksas ir 2210 EUR, ES finansējums 1989 EUR (90%), biedrības līdzfinansējums 221 EUR (10%).


Projektu plānots sākt 2019.gada 1.novembrī, realizēt līdz 2020.gada 1.maijam.

 

 

Projekta vadītājs Viktors Kostins (25449828, viktorkostin28@gmail.com)

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

Logo rakstiem 600 x 89