20190204 175111 600 x 450Kaunatas katoļu draudze ir saņēmusi LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” Nr.19-01-AL15-A019.2201-000014 apstiprināšanu. Projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izlsudinātā LEADER projektu konkursa rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”. Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu, nemateriālā mantojuma vērtību apzināšanu un tālāk nodošanu.


Baznīcas iekštelpu remontdarbi netika veikti praktiski no tās uzcelšanas laika 1850.gadā. Laika gaitā draudzes locekļu spēkiem un iespēju robežās veikta sekundārā sienu krāsošana vai balināšana, daļējā apdares pielabošana. XX gadsimta 60.-70. gados baznīcas autentiskais griestu klājums tika aizstāts ar presēta krāsota kartona listēm. Projekta realizācija paredz veikt baznīcas ēkas iekšējo apdari un zāles griestu autentiskā koka dēlīšu klājuma atjaunošanu.


Draudzes darbības iespēju pilnveidošanai un paplašināšanai plānots iegādāties aktīvu pārnēsājamo skandu un bezvadu austiņas. Iepriekšējā LEADER realizētajā projektā iegādāts un pieejams apmeklētājiem interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu. Apstiprinātā projekta ietvaros paredzēts ierakstīt tieši Kaunatas draudzei raksturīgus liturģiskus dziedājumus un ievietot atskaņošanai interaktīvajā stendā.


Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30000.00, t.sk. publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 26999.99 un Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000.00. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021.gada augusts.

 

 

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

 

Logo rakstiem 600 x 89