sarkanu baznica 800 x 600.jpgNo 12. septembra līdz 15. septembrim Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi. 2019.gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma - “Restaurācija”. Šī tēma izvēlēta, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstības nākotnes izaicinājumiem, lai atskatītos uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.


13.septembrī mantojuma dienu ietvaros notiks pasākums Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi ieņemtās Romas katoļu baznīcā. Šis dienas apskates objekts – restaurētā Marijas Brīnumdarītājas svētglezna, kas atrodas baznīcas centrālajā altārī. Glezna veidota uz koka 15. vai 16 gadsimtā Austrumu stilā. Tā ir otra ievērojamākā Latgalē. Par gleznu pastāv nostāsts, ka tajā vietā, kur tagad atrodas baznīca, senlaikos bijis vecs, liels ozols un tā zaros kādu rītu atrasta šī svētbilde. Tad apkārtēje ļaudis sākuši pie tā lūgties un uzcēluši baznīciņu. Ir vairākas leģendas par šo Jaunavas Marijas svētgleznu, bet tas lai paliek noslēpumā tīts, kā pats Dievmātes brīnumspēks. Taču tas, ka Dievmāte šeit uzklausa ļaužu lūgšanas, ir tiesa. Par to ir daudz liecību. Svētgleznu rotā votas, kuras tur atrodas kā pateicība par izdziedināšanu.


2018.gadā ar NKMP un Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu glezna tika restaurēta.


Plkst. 10.00 notiks pasākuma atklāšana, kam sekos stāsts par Sarkaņu ciema, baznīcas un Marijas Brīnumdarītājas svētgleznas vēsturi. Par gleznu, tās restaurāciju stāstīs restauratori. Gleznai ir veikta perfekta tehniskā izpēte, kas atklāja, ka tā ir daudz senāka, kā līdz šim uzskatīts. Apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt jaukas Jaunavai Marijai veltītas dziesmas Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” dalībnieku izpildījumā, kā arī ieturēt pusdienu maltīti brīvdabā baznīcas senatnīgajā teritorijā.


Vēsturnieks Gustavs Manteifels ir apgalvojis, ka pirmā baznīca Sarkaņos bijusi no koka, celta 17. gs. Tagadējā Sarkaņu laukakmeņu mūra baznīca celta no 1830. gada līdz 1860. gadam par prāvesta Antona Latkovska un draudzes locekļu ziedojumiem. 2018.gada sākumā ar ES ELFLA LEADER programmas, Rēzeknes novada pašvaldības un individuālo ziedotāju atbalstu baznīcas iekštelpas tika atjaunotas.


Dievkalpojumi baznīcā notiek svētdienās plkst.12.00. Oktobrī sestdienās plkst. 18.00 notiek aizlūgumi par ģimenēm un nedzimušiem bērniem un nakts adorācijas. Tūristiem un individuāliem apmeklētājiem ārpus dievkalpojumiem pirms baznīcas apmeklējuma vēlams sazināties ar priesteri telefoniski (Jonāns, 28345990).

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Daila Ekimāne

 

Foto: Daila Ekimāne
Internets: radieceze.lv

 

 

Logo rakstiem 600 x 89