Kaunata displejs 800 x 800Kaunatas katoļu draudze turpina projekta Nr.17-01-AL15-A019.2201-000007 „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” realizāciju.


Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interaktīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu.


Projekta ietvaros Kaunatas baznīcā uzstādīts un pieejams publiskai apskatei mūsdienīgs jauninājums - interaktīvais skārienjūtīgais displejs. Latvijas sakrālām celtnēm un Kaunatas baznīcai tai skaitā, tā ir inovatīvā ierīce. Piecās sadaļās apkopots vēsturiskais materiāls par baznīcas vēsturi un priesteriem, foto dokumentālās liecības, ievietota informācija par draudzes dzīves mirkļiem un atziņas. Interaktīvā (skārienjūtīga) displeja kopējās izmaksas (WEB lapas izstrāde, sadaļu vizuālais noformējums un uzstādīšana) ir EUR 1800,00. Projekta kopējais publiskais ELFLA finansējums EUR 27000,00.


Kā sadraudzības partneris, materiāla meklēšanas un atlasīšanas procesā, aktīvu dalību ņēma Kaunatas vidusskolas novadpētniecības darbnīcas dalībnieki un tās vadītāja Staņislava Inkina. Ir izmantoti Kaunatas pagasta iedzīvotāju personīgu arhīvu foto un draudzes locekļu liecības, draudzes prāvesta H.Broka foto bildes, baznīcas arhīva vēsturiskais mantojums. Interaktīvā displeja mājas lapas programmas izstrādi, vizuālo noformējumu un uzstādīšanu veica SIA “SELENA L” darbinieki.

 

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

 

Logo rakstiem 600 x 89